Rozrod rodu Bubela

Pro lepší orientaci v rodokmenu jsou zde umístěny rozrody rodu Bubela.

Jednotlivé větve rodu našich předků a rodů spřízněných, zde budou zpra-

covány ve formátu PDF.

Takže pokud znáte jméno svého dědy, pradědy či prapradědy budete moci

lépe vyhledat vaši rodovou linii a pak v abecedním seznamu osob najít se-

be či vaše předky. Navíc v rozrodu vaší větve uvidite všechny příbuzné z

vaší linie.

Pro zobrazení PDF souboru potřebujete program Adobe Reader. Bohužel

větší soubory se mi v tomto programu nechtějí zobrazit celé nebo se nezo-

brazí vůbec. Proto jsem zde umístil podobný program, v kterém se mi to

zobrazuje dobře.

Pokud vám to nepůjde v Adobe Readeru máte možnost stáhnout si tento.

Není potřeba jej instalovat, stačí jej jen rozbalit v počítači a pak stačí sou-

bor PDF otevřít.

Klikněte na tento odkaz s programem Foxit Reader :

Foxit Reader - bez instalace.rar (2,4 MB)

Dejte uložit do počítače a pak rozbalit a můžete jej používat.

Pokud budete mít se zobrazením nějaké problémy, napište mi prosím do

knihy návštěv a já se to pokusím předělat nebo poradit jak nato.

 

 

  ROZRODY

Zde je rozrod celého rodu Bubela, který začíná Bubelou, u kterého není

známo křestní jméno, ale měl tři děti, od kterých se už vytvářejí rodové

linie. Nevíme ani jestli měl či neměl sourozence, ani nic dalšího. Je to

můj prapraděda.

Celý rozrod rodu Bubelů.PDF (104,3 kB)

 

Tento rozrod toho samého Bubely ukazuje jeho syny. Rozrody těchto synů

jsou vytvořeny níže.

Bubela - prapraděda.PDF (29 kB)

 

Následují rozrody těchto tří synů. Není známo kdo z nich je nejstarší a nej-

mladší, tak začnu svým pradědou.

Peter Bubela - praděda.PDF (104,7 kB) 

 

A jeho bratr. Prý zemřel v 1. světové válce. Nevím ani zda měl rodinu a po-

tomky.

Jan Bubela - pradědův bratr.PDF (28,6 kB)

 

A další bratr. U Michala mám zaznamenaného jednoho syna. O dalších nevím.

Michal Bubela - pradědův bratr.PDF (46,7 kB)

 

Takže toto jsou rodové linie našich pradědů. Nyní budou následovat linie

mého dědy a jeho sourozenců.

 

Pravděpodobně prvorozený syn Petera Bubely. Zemřel asi po 5 měsících života.

Jan Bubela - bratr dědy.PDF (28,7 kB) 

 

Další Peterův syn - můj děda.

Josef Bubela - děda.PDF (78,2 kB)

 

Další syn.

Jan Bubela - dědův bratr.PDF (67,3 kB)

 

A další syn. Zůstal v Rusku a zde založil rodinu. O nich však moc nevím.

Peter Bubela - dědův bratr.PDF (28 kB)

 

A nakonec dcera. Zárověň je to i větev jejího manžela Karla Frančáka.

Verona Bubelová - dědova sestra.PDF (52,2 kB)

Takže toto jsou rozrody všech liníí rodu Bubela. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Následuje rozrod rodu Bajcarů. S tohoto rodu pochází moje babička Anna

Bajcarová (Bubelová). Bohužel nemám údaje o všech osobách tohoto rodu.

Rozrod začíná u prapradědy Bajcara jehož křestní jméno neznám. Vím, že

měl dva syny. O dalších jeho dětech nevím, pokud nějaké ještě měl.

Bajcar - prapraděda.PDF (85,5 kB)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

A nyní rozrod Jančovičů. Odtud pochází má mamka Marie Jančovičová (Bu-

belová). O tomto rodu nevím skoro nic. Mám jen informace o Janu Jančovi-

čovi, což byl můj děda. Jak se jmenovali jeho rodiče nevím. Není mi ani

známo jestli měl nějaké sourozence. Jeho první manželka a zároveň moje

babička byla Charlota Odlevaková. O jejím rodu nemám vůbec žádné infor-

mace. Po její smrti žil děda s další ženou.

Jan Jančovič - děda.PDF (71,8 kB)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

 

Rozrody rodů ze strany mé manželky Kateřiny Buňkové (Bubelové).

Rozrod je odvozen od manželčina pradědy ze strany jejího otce. Jeho křest-

ní jméno neznám, ale jeho manželka se jmenovala Ludmila Zimerová.

Buňka.PDF (63,7 kB)

 

A od pradědy z matčiny strany mé manželky.

Josef Bernat.PDF (49,5 kB)

 

  

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode

počítadlo.abz.cz