Význam jména Bubela

                                                                                                        


    Dlouho, předlouho jsem se snažil zjistit z čeho vlastně vzniklo jméno
Bubela, jaký je jeho význam a původ. Dlouho jsem žil v představě, že to
slovo snad ani nemůže být ze slovanského jazyka. Ač jsem hledal ve
slovnících různých slovanských jazyků, nenarazil jsem na podobné slovo,
které by, byť jen náznakem připomínalo toto slovo. Brouzdal jsem po
internetu a snažil se cokoli najít. Našel jsem například stránky nějaké
mladé maminky z Anglie, která svého malého syna nazývala ˝ bubela ˝.
Tak jsem se zaměřil pro změnu na slovníky anglické. Nic, opět nic. To,
proč mu říkala ˝ bubelo ˝, jsem pochopil až později. A k tomu se jěště
vrátím.
    Zjistil jsem dokonce, že existuje jeden pták, kterému Portugalci ří-
kají Bubela. Žije na území Evropy, Asie a Afriky. A v Česku mu říkáme
Dudek chocholatý.Bubela v portugalštině znamená Dudek.

    

    Bubela. Bubela común.

     Bubela. Bubela obecný.

     Upupa epops.

     Dudek chocholatý. 

                                  

                                                více o něm...

                                                                        

    Abych se, ale vrátil k tomu důležitému. Jak jsem řekl v žádném sou-
dobém slovníku cizích slov jsem nenašel o slově ˝ bubela ˝ vůbec nic.
Až se mi nakonec malinko poštěstilo a narazil jsem na stránky kde byla
ukázka z knihy spisovatelky Šebestové Lidské dokumenty. Tato kniha
byla vydána už v roce 1900 a je to sbírka lidové slovesnosti. V ukázce
se píše o muži o kterém se zde mluví, že chodí jako búbela a slovo ne-
promluví.

 

                LIDSKÉ DOKUMENTY

                Šebestová Gustava
 

Mimořádné dílo českého národopisu,
které vyšlo poprvé v roce 1900. Autor-
ka, rodačka z Kobylí, sesbírala  v regi-
onu několika vesnic Hustopečska od
obyvatel unikátní výpovědi: recepty,
pohádky, zaříkání, ale i nadávky, pís-
ničky, říkanky a hlavně zvyklosti, které lidé praktikovali bě-
hem života, doslova od kolébky do hrobu. Její dílo je pokla-
dem lidové slovesnosti. Ačkoli je opomíjeno, bezesporu pa-
tří ke zlatému fondu národní kultury.
 
 
 Ukázka:

- Dnes má Terezka Koláčkova svadbu, bere si teho sedlářa.
- Doopravdy?
- No! Podařilo se ji. Ona má pár kúsků rolí, on to řemeslo, co jim bude?
  Ona uvaří, počistí a nemosí na tovarych, bude dělat okolo svýho.
- Ale budú se mět rádi? Dyť on je pořád jak chmúla, chodí jak búbela ,
  ani by skoro k žádnýmu nepromluvil.
- No ono se říká, kdo mlčí, z teho enom fučí, ale on není zlej nátury,
  je nemluva, ale neublíží nikemu. A co by ju neměl rád, ó jéj, tí se bu-
  dú mět rádi, dyť chodil za ňú od 14 roků, co vyšel školu.

                                                                                         celá ukázka...

  

   To byla první stopa k vyložení významu jména. Chodí jak búbela, s ni-
kým nepromluví, je nemluva. To by mohlo vysvětlovat proč ta Angličan-
ka , jak jsem se o ní zmiňoval na začátku, říkala svému malému děcku
bubelo – tedy nemluvo - nemluvně ? Je to pravděpodobné.

 

                                                                                                        

                                                                  

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

počítadlo.abz.cz