Bubela Karel str. 2

                                                                                             

                        U čeho všeho přidal Karel Bubela ruku k dílu ?

 

       NÁRODOPISNÁ VÝSTAVA
 

    Koncem 19. století zasáhla Čechy, Moravu a Slovensko mohutná vl-
na národního uvědomění. Již zemská jubilejní výstava v Praze v
r. 1891 ukázala schopnosti našeho lidu, nejen vyspělost našeho průmy-
slu, výroby a techniky, ale také přesvědčivě dokázala, že veškerý pok-
rok a hodnoty vychází z práce lidu.
    Na Valašsku se ujala přípravné práce Musejní společnost ve Valašs-
kém Meziříčí. Vydala provolání, nastínila program a zorganizovala pr-
vní dota zníkové a sběrové akce. Brzy se vytvořily na Vsetíně a jiných
městech stní národopisné odbory. V čele odboru na Vsetíně stanuli
poslanec Karel Bubela, MUDr. František Sova, stavitel Michal Urbánek
a ředitel Mato Václavek. Na schůzi delegátů těchto odborů byl sesta-
ven hrubý program účasti na pražské výstavě a usneseno, že ve dnech
14. -  28. srpna 1892 se  uspořádá na Vsetíně "krajová národopisná výs-
tava". Ruku k dílu dále při pojili zejména mladý Dušan Jurkovič, Karel
Bubela, Josef Válek a celá řada jiných nadšenců. Sběratelská práce na
venkově byla zpočátku dosti obtížná pro uzavřenost a nedůvěřivost Va-
lachů.  Po získání jejich důvěry se však ochotně otevíraly valašské izby
a truhly, které vydávaly své pokla dy. Výstavištěm se stala nová školní
budova měšťanských škol na Vsetíně ve 14 učebnách. Výbor výstavy za
re dakce Karla Bubely a Josefa Válka vydal "Průvodce po umělecké a
valašské národopisné výstavě na Vsetíně˝.

 
    Výstava na Vsetíně byla zahájena v neděli 14. srpna 1892 v půl desá-
té dopoledne proslovem předsedy výstavního výboru Karla Bubely .
Úspěch výstavy, zaměřené i k zdůraznění myšlenky národní, dodal je-
jím organizátorům nadšení a energii do další velmi náročné práce při
přípravě valašské expozice na Národopisné výstavě českoslovanské v
Praze.
___________________________________________________________________
 

        MUZEUM VE VSETÍNĚ

 

   Už před ˝Valašskou výstavou národopisnou˝ ve Vsetíně v roce 1892
se objevily snahy ze strany dobrovolníků o uchování památek z oboru
národopisu, umění, školství a průmyslu. Zrodila se myšlenka na zalo-
žení muzea ve Vsetíně. U jejího zrodu stála řada osvícených osobnos-
tí, jako historik Matouš Václavek, poslanec Karel Bubela, architekt Mi-
chal Urbánek a jeho asistent Dušan Jurkovič. Přes veliké úsilí se pro
muzeum nenašlo vhodné místo. O exponáty ze vsetínska projevilo zá-
jem muzeum ve Valašském Meziříčí.
   Muzeum ve Vsetíně vzniklo až o 40 let později. Bylo založeno v roce
1924 zásluhou lékaře MUDr. Františka Sovy, významného vsetínského
občana, který muzeu věnoval své soukromé sbírky. Inicioval schůzi ve-
denou starostou města Josefem Bubelou, na níž byl vytyčen program
budoucího muzea a schválen název Vsácké okresní muzeum ve Vsetí-
ně.

 

                                                                                                                                                           

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode

počítadlo.abz.cz