Bubela Karel str. 3

                                                                                              

    
                    ZALOŽENÍ SOKOLA VE VSETÍNĚ

 

   Ve Vsetíně je zpočátku zřízena ˝Sokolská družina˝ lezců při Dobro-
volném sdružení hasičů. Zde zastával funkci velitele Michal Urbánek,
znamenitý architekt. V roce 1893 byl pak založen Vsetínský sokol.
Vůdčí osobností mezi zakládajícími byl právě Urbánek a poslanec Ka-
rel Bubela.Urbánek se trvale usadil ve Vsetíně, kde si otevřel staveb-
ní kancelář. Od poslance Karla Bubely odkoupí dům a přestaví jej v li-
dovém slohu a provozuje v něm vanové lázně.
   V čele vsetínského Sokola stál Urbánek celých 30 let.
Urbánek ve Vsetíně a okolí postavil mnoho staveb, především kostelů,
radnic a společenských domů, které dodnes patří mezi nejhezčím stav-
bám.
   Jelikož byl Karel Bubela také zakládajícím členem Sokola ve Vsetí-
ně, dá se předpokládat, že k sobě měli s Urbánkem blízko a přátelili
se. V domě, který Urbánek od Bubely odkoupil, též nějakou dobu pře-
býval malíř Mikoláš Aleš, který byl Urbánkův velký přítel. Je pravdě-
podobné, že se s Alešem setkával a možná přátelil i Karel Bubela.
   Na místě tohoto domu dnes stojí Sokolovna, postavená v roce 1929.

 

   

       Dům Karla Bubely, který odkoupil a

       přestavěl architekt Michal Urbánek.

 

 

      Na jeho místě dnes stojí Sokolovna.       

 

                                                                                            

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode

počítadlo.abz.cz