Bubela Karel                                                                                  

_____________________________________________________________________

     Narodil se ve Vsetíně 20. února 1846 v evangelické rodině, která pů-
 vodně žila na Dolní Jasence. Zakladatelem rodu byl Jan Bubela, který
 do Vsetína přišel z Hovězí. Bubelovi od nepaměti ctili tradici a výrazně
 se podíleli na  předtolerančním  hnutí evangelíků na Valašsku. Karlův dě-
 deček býval vsetínským městským radním a byl vyznamenán zlatým kří-
 žem za zásluhy. Jeho otec Josef byl vyučen ševcem, ale brzy se začal ži-
 vit obchodem. Postavil  hostinec a lázně v Lázkách.I on byl  zvolen prv-
 ním radním a později i starostou Vsetína.
    Karel Bubela chodil na evangelickou školu ve Vsetíně, vystudoval reál-
 ku v Brně a Praze. V roce 1871 se oženil a ve stejném roce založil se 
 svým otcem a bratrem firmu ˝ Bratři Bubelové ˝a obchodovali se dře-
 vem. Později převzali továrnu na nože.
    V roce 1878 kandidoval na poslance zemského sněmu za českou stra-
 nu národní, ale nebyl zvolen. Až za dalších šest let byl Karel bubela zvo-
 len jednomyslně. Jako poslanec moravského zemského sněmu se věno-
 val hospodářství, správě daní a bankovnictví. Byl místopředseda sněmo-
 vního finančního výboru a byl uznávaným odborníkem při sestavování
 zemského rozpočtu. Nakonec se stal předsedou tohoto finančního výbo-
 ru.
   Karel Bubela nebyl činný jen v politice, ale zapojil se významě i do spo-
 lečenského a kulturního dění na vsetínsku.
   Zemřel 6. února 1908 ve Vsetíně.

 

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                          

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode

počítadlo.abz.cz